Huom! Obs! Vnimanie! Achtung!

..huh huh! Unohdin laittaa maininnan, että tämä on Testiblogi, jossa testaan WordPressin toimintoja, mahdollisuuksia ja rajoituksia. Varsinainen blogi aukeaa joulukuussa – mutta eri nimellä. Tämä sivusto poistuu bittien hautausmaalle, /dev/null!

This is only a test-blog!

Siis jos joku mielenhäiriössä eksyy tälle sivustolle.

Mainokset

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Tupakointi saatettu huonoon valoon

Tupakointi on niitä harvoja harrastuksia, joita voi vilpittömästi suositelle kaikille ikään, asuinpaikkaan tai sukupuoleen katsomatta. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa tupakointia. Jotta pääset alkuun, rakas lukijani, niin tässä pienimuotoinen opetusvideo – joka muuten kiinnittää huomiota harvoin herättävään harrastuksen erääseen valitettavaan varjopuoleen: tupakan ja tupakointivälineiden hintaan. Varsinkin viime aikoina alan veteraanit ovat ilmaisseet huolestumisensa sätkä-koneiden nykytasosta: markkinoilla on paljon lähes käyttökelvottomia sätkäkoneita. Tämä on vain yksi syy siihen, että miehet jotka kulkevat omia teitään, käärivät myös omat sätkänsä…

…että näin! Kun kerrankin on hyvällä asialla, vilpittömästi  yhteistä hyvää asiaa (res publica) ajamassa, niin eikö rahasäkin päällä istuva sikaria tupruttava dollaripösö tunge rasvaiset, ahneet sormensa nietseelliseen maaperään:

The VideoPress upgrade allows you to upload videos from your computer for hosting and playback directly within your blog and its familiar administrative interface. The VideoPress upgrade costs $59.97 per year and per blog, and is available for purchase from the Upgrades panel of your administrative dashboard.

Että oikein $$$$$$59.999999999032343243243247?

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

I love… you!

When it comes to writing engaging content, “you” is the most powerful word in the English language, because people are ultimately interested in fulfilling their own needs. It may sound harsh, but the fact is your readers won’t start to actually care about you at all until you’ve repeatedly offered them exceptional value with your blog.

The Two Most Important Words in Blogging

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Minulla ja äidillä on asiaa – juuri sinulle

23.11.1938, Hollywood, USA

Hyvin ekstrovertti tyttö, kertakaikkiaan! Mutta kunnon sosialisti!

Neuvostoliittolainen valtio-, talous- ja yhteiskuntajärtestelmä on mitä suurimmassa määrin militarisoitu. Siinä misä kiinalainen malli on puolustuk-sellinen, on neuvostolii-ttolainen luonteeltaan hyökkäyksellinen. Kaikki talouden osa-alueet ovat joko suuhteellisesti tai
absoluuttisesti keskitettyjä: tyyppillinen sotatalouden tunnusmerkki. Myös valtioapparaatti on tarkasti määriteltynä kaikissa tunnusmerkeissään sotakoneisto. Pelkkä viittaus pahamaineeseen valtion turvallisuuskomiteaan (KGB) riittänee.

Huolimatta laajalle levinneestä, valtavasta, järjestäytyneestä rauhanliikkeestä on koko talousjärjestelmä militarisoitu. On selvää, että kansalaiset tiedostavat
vastakkainasettelun ulko- ja sisäpoliittisten rauhanpolitiikan ja lisääntyvän kaikkien elämän osa-alueiden militarisoitumisen välillä – varsinkin talouden. Tämän vuoksi näkevät puolueen ja valtion viralliset elimet suuresti vaivaa tämän ”ilmeisen” vastakkainasettelun selittämiseen. Puoleen ja valtion johtavat henkilöt toistavat yhä uudestaan, että imperialismi varustautuu sosialismia vastaan, niin että sosialististen maiden on välttämätöntä lujittaa sotilaallista puolustusta: ”Kommunistinen puolue pitää erityisen  merkityksellisenä neuvostokansan ja varsinkin nuorison koulutusta neuvostoliittolaisen puolustustahdon lujittamiseksi, johtuen imperialistien aggressiivisten piirien toimien tähden.

 

 

1 kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Mitä nyt?

Pon mdkjkasdjaskd hdasjdhasjdhasjda djasdhasjdh djasdhasdjhas asdjasdhasdj asdjsdhd sdajasdhasd asdjashd dashd dhas dasdad. Plkdkjasdjsdas jshdasdas djasdgasddgas dsdasgd dhasdg dhdgas dahdg dhgas dasgd hdgas dgas dashd. hjdhasdashdas dasdjashdas djasdhasd asdhdjashd dadjashd dhasd asdhasjdashdjasdhas djasdhas djashdasujdhasjdhasdjashdjashd djasdhasjdhasd asjdhasjd asjdashd djhd asdhasjdhas dasjhd asd.

Ryhmittymän muodostumisesta alkoi näkyä merkkejä viime talvena. Sittemmin toverikunta on muun muassa liikkunut yhteisellä bussilla jengien bileissä ja hankkinut kerhotilat Vantaalta. KRP arvioi, ettei jengin organisaatio ole vielä täysin yhtenäinen. Jäsenet, joita on 60-80, ovat poliisin mukaan yhtä lukuun ottamatta miehiä. United Brotherhood -liivitkin ovat poliisin tietojen mukaan tulossa, mutta niitä ei ole ainakaan toistaiseksi nähty. Moottoripyöriä heillä ei tiettävästi ole.

2 kommenttia

Kategoria(t): Uncategorized

Rukoilkaamme!

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Käkimassaa sioille

Blah sdfsafdsfs ewrqwerwqerwer wqerwerwerwer werwerwerwe werwerwer werwer wqerweqr weqrweqr erwer wer wer wer werwerwer. werwerwer ewrwer wer ewr wer werwe bn vbn n n  vwe rwe rwe rew re wrew re wre re rew rew rewrrqwerq.

rty ytreyrteLghrewqwr qwrwerewrwer qwerwerwerwe werwerwer rwerwer ewrwe rwe rwe rwe rwe rwe r wer wer wer ew rwe r wer ew rwe r wr ewrer. rwer r ewr wr wer ew rwe rwe r wer ewr wer ewr we r dfs gd gdf g dfg df gd fgd f vc n bv nvb nv c.

Ögsdfg tyeryretyrety ertyrtyrtyrty rtyrtyrtyrt yrtyrtyrtyrt yrtyrtyrty yrtyrtyrt yrtyrtyrt yrty yetryertyretyretyerye. ytreyretyret    eyretyretyrtyryeryrty eyrtyretyrtyrteyrtyrtey.

 

 

 

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized